Hakkımızda Nefes Eğitimler + Etkinlik Takvimi İletişim

Nefes

Doğru Nefes nedir ve faydaları nelerdir?

'Doğru Nefes', günümüz terminolojisinde sıkça karşılaştığımız bir terim haline geldi. Bu terim şu şekilde tanımlanabilir: Doğru Nefes, diyafram kasının tam kapasiteyle çalışması sayesinde bedenin ihtiyacı olan yeterli oksijeni almasını ve yaşam enerjisine dönüştürmesini sağlayan doğal süreçtir. Tanımın ima ettiği gibi 'doğal süreçtir'; doğru nefes almıyorsak nefesin doğasını bozmuşuz yani doğal halimizi bozmuşuz demektir.   

Doğru nefes alınarak ulaşılan doğal nefes 3 seviyede yarar sağlar. Her seviyesinde anlatılacak çok şey olmasına rağmen şu şekilde özetlenebilir:

Fiziksel Seviye: Kandaki oksijen oranı artarak tam kapasiteye gelir. Beden atık ve toksinlerden arınıp hafifler, canlanır ve enerjik hâle gelir. Hastalıkların fiziksel seviyesinde iyileşme gözlemlenir.

Zihinsel-Duygusal Seviye: Zihnin yarattığı koşulların kalkması ile zihin özgürleşip netleşir. Özgüven artar. Nefes, bilinçaltındaki düşük frekanstaki enerjiyi yükselterek olumsuz düşünce frekanslarını dönüşüme uğratır. Doğru nefes sayesinde motivasyon artar. Aynı olaya/duruma farklı bakış açılarından bakabilme, farklı görebilme becerisi gelişir. Odaklanma artar. Nefes çalışmaları öfke, stres ve kaygıdan uzaklaşmak için çok etkili çalışmalardır.

Manevi (Ruhsal) Seviye: Zihin, ego yerine kalbin rehberliğini izlemeyi öğrenir; ego yerine öz-benlikle özdeşleşir. Kişi kendi var oluşuyla barışık ve uyum içinde olur.

Doğru Nefese en çok kimin ihtiyacı var?

Doğru ve yeterli nefes alamayan herkesin ihtiyacı var. Yoğun stres ve çaba içinde yaşayanların ihtiyaçları daha belirgindir. Kişinin bu ihtiyacının farkına varması için yaşamını gözlemlemesi gerekir. Yaşamında yeterli olmayan, doğru gitmeyen ve zorlandığı tüm alanları, nefes alışkanlığını değiştirerek doğrudan etkiler. Seanslarda kazanılan nefes alışkanlığı ve farkındalık bilinci ile kişinin yaşamında dönüşümler başlar.

Nefes alışkanlığınızı dönüştürün, yaşamınız dönüşsün…

Nefes bir şifa türü müdür? Şifacı kimdir? Nefes Koçu şifacı mıdır?

Herkes sadece kendisi için nefes alabilir. Herkes sadece kendini iyileştirebilir.

Birçoğumuz nasıl nefes alıp verdiğimizin ve nasıl bir nefes alışkanlığına sahip olduğumuzun farkında olmadan yaşıyoruz. Doğru nefes almanın önemi ve bunun yaşam kalitemizi nasıl etkilediği hakkında bilgiye sahip değiliz. Çok az insan, doğru nefes alarak nefes kapasitemizi arttırdığımızda gerçekleşmesi mümkün olan inanılmaz şifanın ve yaratıcı gücün farkındadır. Gerçek anlamda iyileşme kişisel / kişiye özgü şifa ile mümkündür. Nefes, kişisel şifa ve dönüşüm için insanlığa verilmiş olan bir armağandır. Kişisel şifa ve dönüşüm, kişinin kendisinin sorumlu olduğu bir olgudur; çünkü kişinin içsel iyileşme gücünden gelir. Nefes, bu gücün varlığını fark etmemizi sağlar ve ortaya çıkmasında bize rehberlik eder.

Bu bilgiler ışığında, var olan tek bir Şifacı'dan söz edilebilir; o da herkesin sahip olduğu iyileşme gücüdür. Nefes Koçu; hizmet sunduğu kişideki bu gücü açığa çıkarmak ve oluşabilecek muhtemel engelleri kaldırmak amacıyla nefes seansını yöneten, seans boyunca talep edilen hizmeti layıkıyla sunan eğitimli profesyoneldir. Mükemmel hizmeti oluşturacak olan ise, Nefes Koçu'nun aldığı eğitimden edindiği seans tecrübelerine, hayata karşı duruşundan insanlara yaklaşımına varan özgün donanımlardır.

Nefes alışkanlığımızı dönüştürmek bize ne kazandırır? Ulaşmak istediğimiz hedeflere ulaşırken nasıl nefes aldığımızın bir önemi var mıdır?

Yaşam standardımız bizi çevreleyen tüm değişkenlerin kalitesine bağlıdır ve "doğru nefes" almak bu değişkenlerin en başında yer alan en güçlü değerdir. Nefes bize, istediğimizi elde etmeye çabalamak yerine istediğimizi nasıl yaratacağımızı öğretir.

Günümüz yaşam koşullarında doğru nefes almak her zamankinden daha da önemli hâle geldi. Zamanın ve koşulların yaşamımızı yönettiği günlük koşuşturma içinde nefesimizi tüketiyoruz; çünkü nefes kapasitemizi doğru kullanmayarak atıl bırakıyoruz. Günlük yaşamımızda sık sık dolayısıyla yaşamımız boyunca hep şunu yapıyoruz: Bize zor gelen, bizi altüst eden durumlarla karşılaşıyor ve bunlar karşısında güçlü durup ayakta kalabilmek adına duygularımızı bastırıyoruz. Duygu bastırmanın ise nefesimizi tutmaya yani yaşam enerjimizi yok etmeye mal olduğunun farkına varamıyoruz. Böylece nefesimizi ve dolayısıyla yaşam enerjimizi tüketiyoruz.

Doğru nefes; zorluklar karşısında dingin ve olgun olmamızı, tepki yerine yanıt vermemizi sağlar. Çocukluğumuzdan beri aynı tepkileri verip farklı sonuçlar umduğumuz bir döngüden kurtulup anın içinde doğru yanıtı bulmak ve sunmak, nefesine kavuşmuş bir zihin-bedenin mucizesidir. Doğru nefes alıp verme ile kavuşulan “açık nefes”, olana panik ve direnç ile tepki vermek yerine, olanı olduğu hâliyle görebilme ve yeni bir olasılık yaratabilme becerisini kazandırır.

Ülkemizde bu konuya bakış ve doğru nefes tekniklerinin Türkiye'deki bilinirliği nasıldır?

Bilinirliği geçen yıllara oranla artış göstermeye başladı. 2018 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Nefes Koçluğu’nu meslek olarak kabul etmesinin de etkisi var fakat hâlâ nefes hakkında doğru ve yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmayan çok kişi var. Bu yüzden tanıtım çalışmalarına çok önem veriyoruz. Bizler için bir kişinin daha nefesinin önemini fark etmesi, doğru nefes alarak yaşamını dönüştürmesi çok değerli çünkü her can kendi değerini ve potansiyelini keşfetmeyi hak ediyor.

Sizi Nefes Çalışmalarımız, Kişiye Özel Seanslarımız, Seminerlerimiz ve Eğitimlerimiz hakkında en kısa haliyle nasıl bilgilendirebiliriz?

Nefes ile tanışmak ve doğal nefesine kavuşmak isteyenler için her hafta yaptığımız Nefes Tanıtım Çalışmaları, Grup Nefes Seansları ve randevu ile sürdürülen Özel Bireysel Seanslarımız mevcuttur. Doğru ve yeterli nefes alışkanlığını kazandıran ve herkesin katılabileceği 4 günlük SİMURG Nefes Semineri iki ayda bir düzenli olarak yapılmaktadır. Bu seminere katılanlar, "Doğru Nefes"i seminerde öğrenerek kendi başına nefes çalışması yapabilecek yetkinliği kazanıyor.

Öğrendiği bilgileri daha da derinleştirip bu deneyimlerini başkalarıyla paylaşmak isteyenler ve deneyimini ilerletip gerçek bir profesyonel olmayı amaçlayanlar için "Nefes Koçluğu Eğitimi" verilmektedir.

Ayrıca 'daha mutlu insan, daha verimli çalışan' anlayışı ile şirketlere özel seanslarımız da bulunmaktadır.

Eğitimlere Gözat!