Hakkımızda Nefes Eğitimler + Etkinlik Takvimi İletişim

Profesyonel Nefes Koçluğu Sertifika Eğitimi

Profesyonel Sertifikalı Koçluk Eğitimlerimiz ICF tarafından ACSTH onaylıdır.

Uluslararası Koç Federasyonu (ICF) dünyada koçlukla ilgili otorite bir kurumdur.

SİMURG Nefes ve Yaşam Merkezi’nin Profesyonel Sertifikalı Koçluk Eğitim programı ICF temel değerleri ve ICF koçluk tanımına bağlantılı olarak yapılandırılmıştır.

SİMURG Nefes ve Yaşam Merkeziprofesyonel düzeyde geliştirilmiş 3 modülden oluşan toplamda 170 saatlik (18 günlük) eğitim programı sunmaktadır.

1.Modül – NEFES KOÇLUĞU

2.Modül – KOÇLUK TEMEL BİLGİ ve BECERİLERİ

(Eğitimin 2 modülünü tamamlayanlar Nefes Koçluğu Eğitimini tamamlamış olurlar.)

3.Modül – YAŞAM KOÇLUĞU

(Nefes Koçluğu Eğitimini aldıktan sonra 3.Modülü de tamamlayanlar Nefes ve Yaşam Koçluğu Eğitimini tamamlamış olurlar.)

 

1.Modül – NEFES KOÇLUĞU

SİMURG Nefes Semineri ile artan nefes kapasitenizin yaşamınıza olumlu yansımalarını fark ederek fiziksel, duygusal-zihinsel ve manevi seviyelerde yaşadığınız dönüşümleri daha da derinleştirmek ister misiniz?

Nefesin önemini tüm sevdiklerinize fark ettirmek ve yaşadığınız olumlu gelişmeleri onların da deneyimlemesini ister misiniz?

"Yaşamımı 'iyi'leştirmek istiyorum" diyen herkese destek olmak ister misiniz?

Cevabınız evet ise, yaşam yolculuğunuza Nefes Koçu olarak devam etmenizin tam zamanıdır, buna hazırsınız demektir. 

İşin yaşamın olacaksa, yaşamın olacak işi yap…

Amacı

Nefes Koçluğu, bir seçimdir. Nefesin yaşam olduğunu bilen kişiler kendi yaşadıkları süreci bir yaşam felsefesi haline getirirler ve herkesin yaşamında dönüştürücü bir süreci hak ettikleri inancıyla Nefes Koçu olmayı seçerler.

SİMURG Nefes Seminerindeki nefes seansları ve koçluklar katılımcıların nefes alıp verme alışkanlıklarının farkına vararak doğasına dönüşmesini sağlamıştır. Yaşadıkları tüm farkındalıkların ve dönüşümlerin yaşamlarına yansımasını sağlayan süreç onları bu seçimi yapmaya yöneltmiştir. 

Kazanımı

Nefes Koçu; nefesi yaşamının vazgeçilmez bir parçası yapmak isteyen, nefes seanslarından elde ettiği faydaları yaşamında arttırarak sürdürmek isteyen, ailesinin ve sevdiklerinin yaşam kalitesinin artmasına destek olmak isteyen ve bunu profesyonel olarak yapmak isteyen kişidir.

Nefes Koçluğu Eğitimi sonucunda Koçun nefes farkındalığı en üst seviyeye çıkar, yaşamının her alanında tatmin edici açılımlar yaşar, kişisel gelişim yolunda çok önemli bir adım atar ve insanların hayatlarını iyileştirmelerine destek olmaya başlar.

Eğitime katılanlar Nefes Koçluğu becerilerini edinerek Nefes Koçluğu yöntemlerini uygulayabilir ve "Nefes" ile ilgili tüm detayları öğrenmiş olurlar.

Nefes Koçluğu Eğitimi’ni tamamlayanlar;

- Bireysel nefes seansı yapabilirler. (Aynı anda en fazla 2 kişiye çalışabilirler)
- Grup nefes seanslarında Nefes Koçu olarak çalışabilirler.
- Nefes seminerlerinde ve çalışmalarında Nefes Koçu olarak çalışabilirler.
- Lider Koç olma sürecinde ilerleyebilirler.

İşleyişi

Nefes Koçluğu Eğitimi, bilgi ve beceriye dayalı bir eğitim sürecidir. Bilgi, eğitim sırasında Nefes Eğitmeni tarafından verilir, Koç tarafından alınır. Beceri ise Koçun aldığı bilgiler ile yaptığı uygulamalar sonucunda gelişir.

Nefes Koçluğu süreci, seans alan kişi ile hem fiziksel hem de duygusal seviyede son derece yakın temasta gerçekleşen bir süreçtir. Seans alan kişinin bu süreci en etkin şekilde yaşayabilmesi için Nefes Koçunun profesyonel bir tavır sergilemesi ve sorumluluklarına özen göstermesi son derece önemlidir.

Nefes Koçu Sorumlulukları ve Nefes Koçu Etik Değerleri, bir Nefes Koçunun itirazsız kabul edip uygulamaya söz verdiği ilkelerdir.

İçeriği

Nefes Koçluğu modülü, nefes ve nefes seanslarına özgü teorik, pratik yöntem ve beceriler konusundaki uygulamaları içermekte ve anlamaya, öğrenmeye ve uygulamaya yöneliktir.

Bu modülde öğreneceğiniz konu başlıklarından bazıları:

- Nefes nedir?
- Nefesin yararları,
- Nefes alışkanlıkları hakkında bilgi,
- Nefesin ABC’si,
- Nefes analizi,
- Nefesin aktive edilmesi,
- Nefes kapasitesinin arttırılması için uygulamalar,
- Diyaframın ve önemi,
- Hiperventilasyon,
- Baskı şiddeti
- Beden haritası noktaları,
- Nefes seansı adımları,
- Bol uygulamalı Nefes seansları deneyimleri.

 

2. Modül – KOÇLUK TEMEL BİLGİ ve BECERİLERİ

Amacı

Koçluk eğitimi almak isteyen katılımcıların koçluk sistemini tanımalarını, koçluğun temel yeterliliklerini öğrenmelerini ve temel koçluk becerilerini kazanmalarını hedefler.

Kazanımı

Koçluk Temel Bilgi ve Becerileri eğitimini bitiren kişiler, koçluğa giriş yapmak için ICF'in temel Koçluk yetkinliklerini öğrenerek gerekli olan temel bilgi ve becerileri edinmiş olur.  

İşleyişi

Koçluk Temel Bilgi ve Becerileri eğitimi teorik bilgileri ve pratik uygulamaları içerir.

İçeriği

- ICF Koçluğu,
- ICF Koçluk Etik Davranışları,
- Koçlukta ICF Felsefesi,
- Etik Davranışlarda ICF Standartları,
- Etik Konusunda ICF Yemini,
- Öğrenme aşamaları,
- Beynin işleyişi,
- Koçluğun tarihi,
- Koçluk nedir?
- Koç kimdir?
- Koçluk bilinci,
- Koçluk zemini,
- Koçların sorumlulukları,
- Koçun temel yeterlilikleri,
- Koçluk temel becerileri,
- Uyum sağlama,
- Dinleme seviyeleri,
- Koçlukta güçlü sorular,     
- Gündem belirleme
- Hareket planı
- Yaşam Çemberi
- Maximum Grow Koçluğu
- Koçluk uygulamaları

 

3.Modül – YAŞAM KOÇLUĞU

Amacı

'Koçluk Duruşu' ile yaşamayı ve yaşama 'Koçluk Bakış Açısı' ile bakmayı, Yaşam Koçluğu yapabilmek için gerekli ileri seviye beceri ve teknikleri kazanmalarını hedefler.

Kazanımı

Profesyonel Sertifikalı Yaşam Koçluğu sertifikası almaya hak kazanırlar.

İşleyişi

Yaşam Koçluğu eğitimi teorik bilgileri ve pratik uygulamaları içerir.

İçeriği

- Koçluk ileri ve derin bilgi ve becerileri
- Yapıyı kurmak       
- İlişkiyi birlikte ve eşzamanlı yaratmak    
- Etkili iletişim 
- Öğrenmeyi kolaylaştırma ve sonuçlar   
- Koçlukta derin dinleme     
- Koç konumu
- Koçlukta ego
- Koçlukta derin uyum        
- Zihin süzgeçleri
- Zihin kalıpları         
- Mantıksal boyutlar  
- Çoklu Yaşam Çemberleri  
- Koçlukta direnç - Gremlinler       
- Değişimin formülü  
- Koçlukta ses tonları
- Metaforlar    
- Algı konumları        
- Değerler ve inançlar         
- Güçlü değer soruları        
- Özdeğer çalışması
- Koçluk metotları

Diğer Eğitimler

SİMURG Uyanış Nefes Kampı
SİMURG Yükseliş Nefes Kampı
ACIM - Mucizeler Kursu